Overgang PCW naar Viviq

Bij deze willen we je informeren over de overname per 1 juni 2023 van Psychologen Centrum Wageningen (PCW) door stichting Viviq te Wageningen (Viviq).

PCW biedt GGZ-zorg aan volwassenen (generalistische basis GGZ), kinderen en jeugd (zowel generalistische basis GZZ als specialistische GGZ). Dat doen wij goed en succesvol. Echter, de afgelopen jaren is de markt waarin wij opereren steeds complexer geworden hetgeen zich ook heeft gemanifesteerd in steeds toenemende administratieve lasten. Voor een relatief kleine GGZ-partij als PCW dreigt daardoor gaandeweg een kwetsbare situatie te ontstaan, waarbij de administratieve belasting onevenredig meer is gaan drukken op het bestuur. Het bestuur heeft daarop gemeend dat het voor een borging van onze continuïteit en onze cliëntenzorg, verstandig is om tijdig aansluiting te zoeken bij een grotere zorgpartner. Die hebben we gevonden in Viviq!

Viviq biedt net als PCW ambulante GGZ-behandelingen zowel online, blended als op locatie en zowel voor volwassenen als, vanuit sommige locaties, voor kinderen en jeugd. Viviq is een innovatieve zorgverlener en heeft bovendien de voordelen van een grotere organisatie. Zie: https://www.viviqggz.nl.

In gesprekken tussen de besturen van Viviq en PCW is gebleken dat PCW en Viviq goed bij elkaar passen wat betreft cultuur en manier van werken. Het belang van eigen regie voor zowel cliënten als medewerkers hebben we beide hoog in het vaandel. Viviq werkt zowel online als vanuit meerdere fysieke locaties in Nederland. Met het aansluiten van PCW krijgt Viviq er een extra fysieke locatie bij.

Al met al is het samengaan voor beide partijen een mooie stap voorwaarts.

Deze overname betekent dat Viviq de activa en activiteiten van PCW overneemt, alle medewerkers (incl. ZZP’ers en anderen die voor ons werken of bij ons in opleiding zijn) en cliënten, alsmede de contracten met zorgverzekeraars en gemeenten.

Veelgestelde vragen

a) Wat verandert er voor mij?
Voor u als cliënt van PC Wageningen zal er door deze overname nagenoeg niets wijzigen. Tenzij u anders wenst, loopt uw behandeling gewoon door bij uw huidige behandelaar en op dezelfde locatie. De factuur voor de behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar of de gemeente na de overname echter van een andere organisatie. Als het goed is, verandert er verder weinig behalve dat u eventueel nieuwe behandelingen onder de voorwaarden van Viviq aangaat. Viviq neemt voor de lopende behandelingen gewoon de voorwaarden van PCW over. De behandelingen in de volwassen GGZ worden per 1 januari 2023 met terugwerkende kracht onder naam van Viviq gedeclareerd.

b) Wat gebeurt er met mijn zorginhoudelijke informatie?
Na uw toestemming wordt deze overgedragen naar Viviq. Standaard zal dit gaan over al uw inhoudelijke informatie, maar u zou ook kunnen kiezen voor alleen de informatie van de lopende behandeling (wat wel problemen kan opleveren omdat de behandelaar dan niet uw verleden meer kan inzien). Viviq zal de informatie volgens de medische bewaarplicht bewaren. U hoeft hiervoor niets te doen: uw behandelaar of het secretariaat zal u deze vragen stellen. U kunt ook (zoals altijd) vragen om uw gegevens te verwijderen of niet opzoekbaar te maken: hiervoor is een formulier beschikbaar via ons secretariaat.

c) Wat betekent het voor mijn behandelaar/behandelplan?
U houdt dezelfde behandelaar en hetzelfde behandelplan en komt gewoon naar dezelfde locatie. Daar verandert door de aansluiting door Viviq niets aan.

d) Wordt de behandeling nog steeds vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Viviq heeft een contract met alle zorgverzekeraars, dus dat klopt inderdaad.

e) Veranderen de contactgegevens?
Het telefoonnummer gaat over en blijft dus voorlopig hetzelfde, evenals het secretariaat. Het kan echter zijn dat er op een gegeven moment wordt opgenomen met een andere bedrijfsnaam.

f) Hoe kan ik verwijzen als huisarts?
U kunt nog steeds via het bestaande zorgdomeinaccount verwijzen, alleen staat er nu (Viviq) achter.

g) Welke voordelen heeft het voor mij als cliënt dat PCW bij Viviq aansluit?
PCW was een relatief kleine psychologenpraktijk. Door de overname is PCW veel minder kwetsbaar als er bijvoorbeeld medewerkers weg gaan/ziek worden of wanneer de regels van de zorgverzekeraars wijzigen. Viviq investeert ook meer in moderne technologie en heeft betere afspraken met zorgverzekeraars. Als laatste heeft Viviq meer behandelmogelijkheden en specialismen beschikbaar dan PCW, dus dat kan ook een positief verschil maken.

h) Welke nadelen heeft het voor mij als cliënt dat PCW bij Viviq aansluit?
Wij proberen uiteraard te voorkomen dat dergelijke nadelen optreden. Vooralsnog zien we die nadelen alleen in mogelijke misverstanden in communicatie tijdens de overgang. Om een zo goed mogelijke overgang te krijgen is er extra tijd vrijgemaakt door een aantal medewerkers om op eventuele problemen te kunnen schakelen. Qua kwaliteit van zorg en organisatiecultuur proberen we uiteraard alleen te verbeteren en niet te verslechteren.

Heeft u andere vragen? Mail ons op jhoge@pcwageningen.nl of bel ons en wij nemen uw vraag en de antwoorden op op deze veel gestelde vragen pagina.