Braingame Brian

Bij Psychologen Centrum werken Braingame Brian gecertificeerde GZ-psychologen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de behandelmogelijkheid bij ADHD.

Wat vinden kinderen met ADHD moeilijk?

Kinderen met ADHD hebben moeite om saaie en/of moeilijke taakjes te doen thuis of op school. Ze
onthouden de opdracht niet of maar gedeeltelijk waardoor ze hun gedrag niet goed kunnen
aansturen. De kinderen worden afgeleid terwijl ze bezig zijn en vinden het moeilijk om weer verder
te gaan nadat ze afgeleid zijn. Ze kunnen wel doen wat er van ze gevraagd wordt maar vaak niet op
het moment dat het moet of niet zonder extra inspanning. Eerst nadenken voor je iets doet
betekent dat je op je rem kan staan en dat vinden veel kinderen met ADHD ook moeilijk. Daarnaast
kan het omschakelen van de ene situatie naar de andere of van de ene taak naar de andere voor
sommige kinderen met ADHD lastig zijn. In de ene situatie moet je juist rustig zijn, in een andere
situatie juist weer actief. Of het kan moeilijk zijn om rustig te blijven als iets anders gaat dan
verwacht.

Wat kunnen kinderen met ADHD juist goed?

Kinderen met ADHD zijn vaak heel creatief, ze kunnen dingen bedenken waar niemand anders op zou
komen. Ze hebben veel energie en zijn vaak heel enthousiast. Ook kunnen ze heel erg grappig zijn. En
als je kinderen met ADHD achter een computer zet dan kunnen ze dat heel lang volhouden en zijn ze
juist niet afgeleid!

Wat kan helpen?

Kinderen met ADHD kunnen vaak niet voldoen aan de eisen die aan ze gesteld worden. Daardoor
wordt er nog wel eens op ze gemopperd! Het helpt dan als ouders en leerkrachten weten dat het
niet luisteren of het afgeleid zijn of het zomaar iets doen zonder na te denken te maken heeft met
ADHD. Zij doen niet expres onhandig of zijn niet met opzet ongehoorzaam. Ouders en leerkrachten
kunnen leren hoe ze dingen zo moeten vragen dat taakjes en opdrachten beter lukken, bijvoorbeeld
door maar één ding te gelijk te vragen. Soms ook helpt medicatie. Die zorgt er dan voor dat de
hersenen van kinderen met ADHD meer net zo gaan werken als bij kinderen zonder ADHD.

Wat kan nog meer helpen: Braingame Brian!

Braingame Brian is een soort training van de hersenen, waardoor kinderen met ADHD informatie
beter en langer kunnen onthouden en vasthouden, wat beter op hun rem kunnen staan als dat
handig is en wat makkelijker kunnen omschakelen van de ene situatie naar de anderen. De hersenen
worden getraind door bepaalde oefeningen. Die oefeningen alleen zouden een beetje saai zijn, zelfs
als ze op de computer gedaan kunnen worden. Daarom zijn de trainingstaken bij Braingame Brian
onderdeel van een hele mooie spelwereld op de computer, waarin uitvinder Brian allemaal
problemen oplost door hele bijzondere machines te bouwen.

Voor wie is de training?

De training is voor kinderen met ADHD die ondanks de hulp van ouders, leerkrachten en soms
medicatie toch nog vaak taakjes niet zo goed kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten of
het moeilijk vinden rustig te reageren en daar zelf ook veel last van hebben. Braingame Brian is voor
kinderen met ADHD van 8 tot en met 12 jaar. Voor jongere kinderen is het nog een beetje te moeilijk
en bij oudere kinderen sluit de spelwereld wat minder goed aan bij wat ze leuk vinden.
Meer weten?
Vraag je behandelaar naar Braingame Brian, die kan je er meer over vertellen! Het is ook mogelijk dat een van onze psychologen je terugbelt om meer te vertellen over Braingame Brian! https://www.pcwageningen.nl/contact/

Mee informatie over Braingame Brian is te vinden op http://www.gamingandtraining.nl