Kinderen en jeugd

Psychologen Centrum Wageningen/Viviq is voor kindderen en jeugd werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. De behandelingen worden vergoed door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing nodig vanuit de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of de jeugdconsultenten van de gemeente  Wij bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugd bij de onder andere de volgende psychische problemen:

 • Overmatig huilen
 • Slaapproblemen
 • Driftbuien
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Adhd, aandachtsproblemen en druk gedrag
 • Gedragsproblemen
 • Problemen in de opvoeding
 • Depressieve klachten
 • Problemen of angst bij het maken van sociaal contact
 • Angst en dwang
 • Traumatische ervaringen

Individuele behandeling kinderen en jeugd

Diagnostiek kinderen en jeugd

afbeelding website

Toestemming bij kinderen en jeugd

Voordat uw kind (tot 16 jaar) wordt gezien door één van de psychologen van Psychologen Centrum Wageningen/Viviq, is het nodig dat wij hiervoor toestemming hebben van beide ouders/gezagdragers. Het toestemmingsformulier moet voor de intake getekend zijn. Met het plaatsen van de handtekeningen geven jullie toestemming voor het starten met de intake en de eventueel daarop volgende behandeling en diagnostiek. Zonder deze handtekeningen kan de zorg niet starten. Psychologen Centrum Wageningen/Viviq zal beide gezagdragende ouders informeren over het verloop van de behandeling en/ of de uitkomsten van het diagnostisch proces. Het toestemmingsformulier krijgt u via de email toegestuurd. U kunt het Toestemmingsformulier ook hier downloaden.

button href="https://www.pcwageningen.nl/contact"]Plan een afspraak online[/button]