Eke Petter (gz-psycholoog Kind en Jeugd)

Ik ben Eke Petter en ik ben als zelfstandige verbonden aan Psychologen Centrum Wageningen. Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Na mijn studie Psychologie in Nijmegen heb ik binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie (Specialistische GGZ) veel ervaring opgedaan met het doen van diagnostisch onderzoek en met het behandelen van zowel kinderen als jongeren en het begeleiden van ouders. Ook heb ik daar de GZ-opleiding, een brede vervolgopleiding, afgerond. Daarna heb ik heel bewust de overstap gemaakt naar een kleinschaliger werkplek waarin ik mijn ervaring heb uitgebreid met efficiënte diagnostiektrajecten en oplossingsgerichte en kortdurende behandelingen binnen de Basis GGZ.
Deze ervaring zet ik nu met veel plezier in Wageningen in. Ik wil kinderen, jongeren en hun ouders graag een veilige plek bieden, waar ze zich gehoord, begrepen en gesteund voelen. Daarbij vind ik het belangrijk om het gezin met open blik en respectvol te benaderen en samen te puzzelen naar hoe het gedrag van het kind of de jongere begrepen kan worden. In de behandeling zie ik het als een boeiende uitdaging om aansluiting te vinden bij het kind, de jongere en het gezin en samen met hen op zoek te gaan naar hun kracht en van daaruit perspectief te bieden.

Big registratienummer: 19915373425

Terug naar psychologenoverzicht