WISC-V

Intelligentieonderzoek/niveaubepaling

Regelmatig komt het voor dat kinderen vastlopen of problemen hebben op school. Het is dan belangrijk om vast te stellen of uw kind moeite heeft met het niveau of dat er andere oorzaken zijn. Een te hoog of een te laag onderwijsniveau kan grote gevolgen hebben voor uw kind. Voor het bepalen van een niveau gebruiken wij de WISC-V.

Wat is de WISC-V?

De WISC (Wechsler IQ Scale for Children) is een intelligentietest die is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De ‘V’ in WISC-V geeft aan dat dit de (nieuwste!)  en vijfde herziene versie is van de test. De test geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden van het kind. Daarnaast wordt tijdens de afname van de test een goede indruk gekregen van de werkhouding van het kind. De WISC-V omvat 14 subtests, die ingedeeld worden in 5 primaire indexen en 5 aanvullende indexen.

Blokpatronen
Overeenkomsten
Matrix Redeneren
Cijferreeksen
Symbool Substitutie Coderen
Woordenschat
Gewichten
Figuur Samenstellen
Plaatjes Reeksen
Symbool Zoeken
Cijfers en Letters Nazeggen
Figuur Zoeken
Begrijpen
Rekenen

Deze verschillende subtesten spreken elk een ander intellectueel gebied aan en worden om de aandacht van uw kind tijdens de testafname zo goed mogelijk vast te houden, afwisselend aangeboden. De test wordt individueel afgenomen en de testduur is tussen 1 en 2 uur.

Bij Psychologen Centrum Wageningen nemen we de WISC-V digitaal af met Ipads. Kinderen vinden het daardoor over het algemeen leuk om de test te doen.

De scores op de verschillende subtesten leiden niet alleen tot een intelligentie-score maar geven ook een intelligentie-profiel. Zo worden de relatief sterke en zwakke cognitieve vaardigheden zichtbaar.