Judy Chau (gz-psycholoog Kind & Jeugd)

Mijn naam is Judy Chau en ik ben werkzaam als GZ-psycholoog Kind en Jeugd. Ik ben als zelfstandige verbonden aan Psychologen Centrum Wageningen. Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heb vervolgens de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (kind en jeugd) doorlopen. Daarnaast ben ik EMDR therapeut. Ik combineer het werken voor Psychologen Centrum Wageningen met een baan binnen het onderwijs waar ik als deskundige een rol vervul bij een samenwerkingsverband. Hiervoor ben ik werkzaam geweest als psycholoog in het speciaal onderwijs en in de jeugdzorg. De (brede) kennis en ervaring die ik hier heb opgedaan neem ik mee in mijn werk voor Psychologen Centrum Wageningen. Binnen de praktijk richt ik me op zowel diagnostiek als behandeling. Ik vind het belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen dat recht doet aan het kind of de jongere en goede aanknopingspunten geeft voor verdere behandeling.

Big registratienummer: 99919638925

Terug naar psychologenoverzicht