Klachtenreglement

Door een overeenkomst of behandeling met de Psychologen Centrum Wageningen coöperatie U.A. aan te gaan, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Psychologen Centrum Wageningen cooperatie U.A. en dit klachtenreglement.

We proberen de zorg voor u zo goed mogelijk te bieden en ons proces zo goed mogelijk te organiseren. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn, dan vinden we dat erg vervelend. Graag lossen we die klacht op en gebruiken we dit als verbetering voor onze dienstverlening. Daarvoor dient dit reglement met haar spelregels.

Klachten dient u eerst mondeling besproken te hebben met uw behandelaar. Wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt, kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris: Bram Dankaart of Judith Hoge (bdankaart@pcwageningen.nl of jhoge@pcwageningen.nl, of via 0317-414299). Aan een gesprek met de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Indien u een financiële klacht heeft, wordt deze alleen in behandeling genomen wanneer u geen betalingsachterstand bij ons heeft.

Wanneer ook de klachtenfunctionaris geen oplossing beidt kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Afhankelijk van de psycholoog in kwestie, betreft dit de geschillencommissie van de LVVP of het NIP.

In het geval een naaste of familielid (>16 jr) van u in behandeling is bij Psychologen Centrum Wageningen Coöperatie U.A. en u heeft een vraag of klacht, dan is het belangrijk dat u weet dat we aan ons beroepsgeheim gehouden zijn en zodoende niets over de behandeling kunnen meedelen zonder expliciete toestemming van de cliënt. Wij kunnen zelfs niet melden of een cliënt al dan niet in behandeling is. Mocht de klacht uzelf aangaan, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons via telefoon of email.

Copyright Psychologen Centrum Wageningen Coöperatie U.A. versie 19 december 2016.